Informacja z otwarcia ofert na Roboty Budowlane w Skoczowie - Przetarg Publiczny, oznaczenie sprawy : 01/RB-SK/ROPS/2021. Dane opyblikowano w załączniku.