Centrum Psychiatrii w Katowicach

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Ordynator: lek med. Renata Rybacka - Torbus
e-mail:
rrybacka@centrumpsychiatrii.eu

Kierownik oddziału: Zuzanna Starczewska

e-mail: zstarczewska@centrumpsychiatrii.eu

Oddziałowa: Lidia Góralczyk

Sekretariat tel.: 32 603 84 00 wew. 311 lub 32 603 85 11

Charakterystyka oddziału:

Liczba łóżek: 20

Oddział Terapii Uzależnienia powstał w 1986 roku. Na jego powstanie wpływ miała wzrastająca liczba detoksykowanych, w ramach Oddziału Psychiatrycznego, uzależnionych od alkoholu pacjentów. Wyodrębniony Pododdział Terapii Uzależnień został przekształcony w 2006 roku w samodzielny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Była to pierwsza w kraju placówka odwykowa, której cały zespół terapeutyczny stanowili trzeźwiejący alkoholicy. Obecnie profesjonalna kadra terapeutyczna w oddziale leczy osoby z uzależnieniem od alkoholu, uzależnieniem mieszanym: od alkoholu i środków psychoaktywnych (np. narkotyki), od leków nasennych, uspokajających, przeciwbólowych, uzależnieniem od gier hazardowych, uzależnieniem od alkoholu u osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie remisji tzw. „podwójne diagnozy”.

Stosowane badania i metody leczenia to: kompleksowa terapia uzależnień - grupowa w oparciu o terapię indywidualną. obejmuje: sesje grupowe, sesje indywidualne, mikroedukację pacjentów. Oddział współpracuje z innymi ośrodkami terapii uzależnień, oddziałami dziennymi i poradniami oraz z Klubem Abstynentów „Dwójka” z Grupą Anonimowych Alkoholików „Dwójka”.

Średnio co roku terapii poddawanych jest 250 pacjentów.

Wykonanie: PiComp