Centrum Psychiatrii w Katowicach

Apteka

Kierownik: mgr farm. Dorota Pytlewska
e-mail: apteka@centrumpsychiatrii.eu

Zadaniem apteki jest zaopatrywanie w leki, materiały opatrunkowe oraz środki dezynfekcyjne wszystkich jednostek organizacyjnych Centrum Psychiatrii.

Wykonanie: PiComp