Centrum Psychiatrii w Katowicach

Laboratorium

Kierownik: mgr Dorota Tarnowska - Kozłowska
e-mail: dtarnowska@centrumpsychiatrii.eu

Laboratorium wykonuje podstawowe badania krwi z zakresu hematologii i biochemii klinicznej oraz badania ogólne moczu.

Liczba co roku wykonywanych badań wynosi około 30 000 analiz.

Wykonanie: PiComp