Centrum Psychiatrii w Katowicach

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Kierownik: mgr Piotr Nawrot
e-mail: pnawrot@centrumpsychiatrii.eu

Kontakt e-mail: ptuk@centrumpsychiatrii.eu

Kontakt tel. : 32 438 61 70


Poradnia czynna od poniedziałki do piatku, w godzinach 8:000 – 20:00.

Udziela pomocy w oparciu o specjalne bloki programowe dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych.


Spotkania grupowe dla osób uzależnionych:

Terapia podstawowa:

 • poniedziałek i czwartek 9:00 – 12:00

 • poniedziałek i piątek 17:00 – 20:00

  Terapia pogłębiona:

 • poniedziałek 17:00 – 20:00

 • środa 9:00 – 12:00

 • środa 17:00 – 20:00

Dla osób współuzależnionych

Terapia podstawowa:

 • wtorek 17:00 – 20:00

  Terapia pogłębiona:

 • wtorek 17:00 – 20:00

Osoby korzystające z powyższych form uczestniczą w programie pracy grupowej oraz w indywidualnych kontaktach z terapeutą prowadzącym.

Formy pracy terapeutycznej obejmują: psychoedukację, trening, psychodramę, elementy treningu interpersonalnego, elementy treningu intrapersonalnego.

Osobom, które ukończyły intensywną lub pogłębioną fazę terapii poradnia oferuje opiekę „After – care”, która polega na wsparciu w kontakcie indywidualnym i organizowaniu pomocy w przypadku nawrotu choroby - na grupie zapobiegania nawrotom.

Grupa Zapobiegania Nawrotom;

 • wtorek 17:00 – 20:00

 • czwartek 17:00 – 20:00

Z kolei trening umiejętności społecznych oraz pracę nad rozwojem osobistym zapewnia Program dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA). W tym przypadku cele terapii ukierunkowane są na rozpoznanie zachowań pacjenta związanych z wychowywaniem się w rodzinie alkoholowej i rozpoczęcie pracy nad wyzwalaniem się z szkodliwych wzorów (schematów) funkcjonowania. Ta grupa ma charakter zamknięty. Początek pracy grupy we wrześniu, koniec w czerwcu.

Dla osób doznających szkód na skutek dorastanie w rodzinach alkoholowych (DDA).

 • wtorek 17:00 – 20:00

W poradni o zdrowie pacjentów troszczą się lekarze psychiatrzy, specjaliści i instruktorzy psychoterapii uzależnień, psycholog, pielęgniarka.

Poradnia zlokalizowana jest w wolno stojącym budynku. Posiada: 4 pomieszczenia do terapii grupowej, 5 gabinetów do terapii indywidualnej, gabinet lekarski, poczekalnię, rejestrację, pokój socjalny, węzły sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych.


Wykonanie: PiComp