Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy
40-340 Katowice,
ul. Korczaka 27
Centrala - (032) 6038400

40-338 Katowice,
ul. Korczaka 2
tel. (032) 2048848
Filia w Skoczowie
43-430 Skoczów,
ul. Katowicka 21
tel. (033) 8584037
www.odwykskoczow.pl
Wykonanie: PiComp